Veckans nyord: egenanställningsföretag

Text:

Egenanställningsföretag gör så att personer kan fakturera uppdragsgivare utan att behöva starta eget. Egenanställningsföretaget hanterar bland annat sociala avgifter och skatter. I gengäld får företaget provision på arvodet.

Att sköta redovisning, fakturering och ekonomi tilltalar långt ifrån alla egenföretagare. Det är många som ogärna vill dra på sig stora kostnader innan det har visat sig om affärsidén fungerar. Ett sätt att undkomma detta kan vara att anlita ett egenanställningsföretag.

Egenanställningsföretag gör det möjligt för individer att arbeta som frilansare utan att ha eget företag. I stället är det egenanställningsföretaget som formellt ansvarar för avtal med uppdragsgivare, fakturerar kunder, hanterar försäkringar och betalar skatter och sociala avgifter. För detta får egenanställningsföretaget en provision som i regel ligger på 5 till 10 procent.

Det första belägget för egenanställningsföretag är från 2005. Ordet har blivit allt vanligare i takt med att fenomenet blivit vanligare.

I Dagens Arena skriver Lisa Gemmel att egenanställningsföretag är ett fenomen liknande delningsekonomi. Hon anser att det riskerar att leda till osäkra anställningsförhållanden och låga pensioner:

De tre största aktörerna heter Frilans Finans, Cool Company och Firmify. Från de två senare företagen får du inte ut någon lön om kunden inte betalar fakturan – trots att du anses vara anställd av egenanställningsföretaget. Likadant är det med semesterersättning. Det förväntas att du som jobbar själv räknar med semestersättning och pensionsavsättningar i den lön du får i handen, det är inget som företaget står för. Det tvistas även om huruvida egenanställning är a-kassegrundande eller inte. Det som talar till egenanställningsföretagens fördel är att de står för försäkringar, sjuklön och arbetsgivaransvar.

Enköpings-Posten berättar att antalet egenanställda ökade kraftigt under 2015:

Som egenanställd ansluter man sig till ett egenanställningsföretag. Det företaget fakturerar i sin tur uppdragsgivaren, och fungerar som arbetsgivare under uppdraget.

Anders

Foto: Istockphoto