Utredare vill slopa ordet våldtäkt

Text:

Skrota begreppet våldtäkt och ersätt det i lagboken med sexuellt övergrepp. Det kommer regeringens utredare Mari Hedenborg enligt TT att föreslå i höst. Anledningen är att hon anser att våldtäkt är missvisande.

Våldtäkt är tveklöst ett av svenskans mest laddade ord. Det är inte så underligt eftersom våldtäkt allmänt anses vara ett av de allvarligaste brotten som en människa kan begå.

Ordet våldtäkt är belagt i svenskan sedan tidigt 1400-tal. Laddningen märks inte minst när våldtäkt används i överförd betydelse. Den som till exempel talar om en känslomässig våldtäkt löper en risk att få kritik för ordvalet – det övergrepp som en våldtäkt innebär uppfattas av så många som så grovt att det är direkt olämpligt att tala om våldtäkt i något annat sammanhang.

Svenska Akademiens ordlista definierar våldtäkt som ’brottet att våldta ngn’. I brottsbalken står det så här om brottet våldtäkt:

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

En våldtäkt behöver alltså inte innebära fysiskt våld. Inte heller är det nödvändigt att förövaren ska ha tilltvingat sig samlag för att det ska röra sig om en våldtäkt. Och det är därför regeringens utredare Mari Hedenborg vill slopa begreppet våldtäkt. I stället vill hon ersätta det med sexuellt övergrepp. Hon säger till TT att hon anser att våldtäkt ofta är missvisande:

Våldtäkt är ett begrepp som är missvisande eftersom det är ett fåtal fall där det faktiskt är frågan om fysiskt våld, säger hon.

I dag används sexuella övergrepp som ett slags samlingsnamn för olika brott med sexuella förtecken. I lagens mening är våldtäkt och grov våldtäkt de allvarligaste sexualbrotten. Brott som sexuellt tvång och sexuellt ofredande har lägre straffvärde.

Ett problem är enligt Mari Hedenborg att det finns många offer som inte tror att de blivit utsatta för en våldtäkt eftersom det inte förekommit något fysiskt våld. Det anser hon i sig vara ett resultat av att begreppet våldtäkt breddats.

Mari Hedenborgs resonemang är logiskt. Men frågan är om hon som utredare borde ta hänsyn till att våldtäkt i dag för många betraktas som något betydligt mer klandervärt än sexuellt övergrepp – trots att det kan handla om samma sak. Ett skäl till beslutet att rubricera fler brott som våldtäkt understryker brottens allvarliga natur. Ett sexuellt övergrepp behöver inte vara mindre allvarligt, men som brottsrubricering låter det nog i mångas öron mindre allvarligt.

Om syftet med begreppet våldtäkt är just att beskriva ett mycket grovt brott kan det vara olämpligt att byta ut det. Sexuellt övergrepp har inte samma tyngd när det används som en stämpel. Men om det kan få fler brottsoffer att anmäla är det förstås en uppenbar fördel.

Anders

Foto: Istockphoto