Veckans nyord: grå litteratur

Text:

Färgen grå befinner sig mellan svart och vitt. Ord som jämngrå, gråmulen, grådask och gråzon avslöjar att det handlar om något ganska anonymt som befinner sig i ett gränsland. Så är det med grå litteratur.

Det produceras dagligen enorma mängder text som inte går att hitta på biblioteket eller i bokhandeln. Det kan handla om rapporter, riktlinjer och undersökningar framtagna av myndigheter, företag och andra organisationer. Eftersom de bara sprids inom en begränsad krets blir de inte tillgängliga för allmänheten. Inte sällan är texterna av intern karaktär. Men de kan för till exempel en forskare ändå vara av stort intresse.

Den här typen av litteratur kallas grå litteratur. Motsvarande uttryck förekommer i flera andra språk. På engelska talas det om grey literature, på tyska om graue Literatur, på spanska om literatura gris och på italienska om letteratura grigia.

Grå litteratur är belagt i svenskan sedan 2007. Så här definieras grå litteratur av Karolinska institutet:

Grå litteratur är den typ av material som inte riktigt går att placera in i de gängse publikationstyper som ges ut av vanliga förlag. Det kan vara rapporter, avhandlingar, manuskript, kliniska riktlinjer, framtagna av myndigheter, universitet och andra organisationer och företag.

Under 2011 arbetade Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi med en utredning om samhällets kostnader för missbruk. Så här beskrev författarna sina arbetsmetoder:

Vi har gått igenom publicerad litteratur och sammanställt den ekonomiska bördan av missbruk med en så kallad top-down metod, det vill säga en sammanställning av aggregerade kostnader. Då publicerade studier saknas eller innehåller bristfällig information har vi kompletterat med uppgifter ur ”grå” litteratur, offentlig statistik och egna antaganden.

Än så länge förekommer grå litteratur nästan enbart inom universitets- och utredningsvärlden.

Anders

Illustration: Istockphoto