Pressmeddelande: Från avinvestera till ögonkramp – här är årets nyordslista!

Text:

Nu är årets officiella nyordslista här! Den innehåller några av alla de ord som etablerat sig i svenskan under 2015. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.

Två saker präglade 2015: krig och terror, och de flyktingströmmar de orsakat. I kölvattnet har användningen av ord som självradikalisering, EU-migrant och transitflykting ökat avsevärt.

– Krig, terror och flyktingar är tyvärr inga nya fenomen. Därför har få helt nya ord skapats på det här området under året. Däremot bildas nya sammansättningar. Terrorresa har till exempel aktualiserats i samband med förslag på ny lagstiftning och rapporter om svenskar som ansluter sig till terrorgrupper, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör vid Språkrådet.

Många nya ord bildas i dag för att människor reagerar mot normer som de uppfattar som negativa. Ofta avspeglar dessa ord ett engagemang för ett bättre samhälle. Moraliskt tveksamma aktieinnehav kan säljas ut genom att avinvestera och fullgod mat som slängs kan användas av den som dumpstrar.

– Aktivism ger också ständigt upphov till nyord. Ett led i aktivismen är ofta att lansera nya ord som ska ersätta negativt laddade ord. Ett sådant exempel är värdgraviditet i stället för surrogatmödraskap, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Nyordsflödet har även i år präglats av teknikutvecklingen. Vi tar en groupie, svischar pengar och följer en youtuber på nätet. Flera av orden tar fasta på teknikens baksidor, som ögonkramp, trollfabrik och geoblockering.

I nyordslistan finns nya ord som dels säger något om det gångna året, dels illustrerar språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur vi bildar nya ord. Listan innehåller bara en liten del av de ord som skapats eller blivit vanligare under året.

Hela nyordslistan med ordförklaringar och exempel hittar du på http://www.spraktidningen.se/nyord2015 och http://www.sprakochfolkminnen.se/nyord.

För mer information kontakta:

Anders Svensson

Språktidningens nyordsredaktör

anders@spraktidningen.se

0768-68 58 24

Lena Lind Palicki

Språkrådets nyordsgrupp, kontaktperson för nyordslistan

lena.lind.palicki@sprakochfolkminnen.se

08-442 42 07

0708-120 118

Ola Karlsson

Språkrådets nyordsgrupp, nyordsredaktör

ola.karlsson@sprakochfolkminnen.se

08-442 42 04

Illustration: Jens Magnusson