Vrålapa med små testiklar vrålar mest

Text:

Svart vrålapa (bilden) är inte större än en medelstor hund men kan vråla som en tiger. Förklaringen är ett ovanligt stort tungben. Djupare vrål kommer i regel från apor med mindre testiklar – medan djur med större testiklar vrålar mindre.

Två lösningar på samma problem. Så beskriver forskare i biologi skillnaderna mellan olika arter av vrålapor. Studien, som handlar om hur de kommunicerar för att attrahera en partner, är publicerad i tidskriften Current Biology.

Vissa vrålapor har stora tungben. Det ger hanarna möjlighet till djupa läten som förstärks av struphuvudet, och som kan få honorna att tro att de är större än vad de i själva verket är. På det sättet kan vissa hanar skaffa sig ett övertag i kampen om honorna. De kraftfulla lätena får dem att framstå som starka nog att hitta tillräckligt med föda.

Andra vrålapor har i stället stora testiklar men mindre tungben. De vrålar varken lika högt eller djupt som aporna med större tungben. Deras evolutionära fördel är enligt forskarna just testiklarnas storlek.

Forskarna hävdar att det är omöjligt för vrålapan att både ha testiklar och tungben större än genomsnittet. De olika dragen tros därför ha utvecklats på olika håll. En art av vrålapor fick fler ungar när hanarna hade stora testiklar, en annan art fick fler när det i stället var tungbenen som var ovanligt stora.

Lätena beskrivs som mycket viktiga för vrålapornas reproduktion. Det är en slutsats som går tillbaka till Charles Darwin, som själv ansåg att vrålen hade en avgörande betydelse. Det ofrivilliga ”valet” mellan tungben och testiklar betraktas därför som en unik evolutionär kompromiss.

Vrålapor finns i Central- och Sydamerika. Skillnaderna mellan de olika arterna är stora just när det gäller tungbenet. Hos hanar av olika arter kan det vara upp till tio gånger större. Inom en art kan hanar ha tre till åtta gånger större tungben än honorna.

Anders

Foto: Mariana Raño