Snart behöver du inte svara på mejl – Google gör det åt dig

Text:

I veckan lanserar Google en ny funktion i appen Inbox. Genom att använda funktionen smart reply tillåter du att programmet analyserar dina mejl. Det kan alltså se hur du brukar besvara olika frågor som dyker upp i mejlkorgen.

Den som har aktiverat funktionen får tre svarsförslag på varje mejl. Något av dessa svar kan antingen godkännas rakt av eller kompletteras.

Ett exempel som Google tagit fram är en inbjudan till en fest. Svarsalternativen är Count us in!, We’ll be there! och Sorry, we won’t be able to make it. Ett annat exempel är en person som mejlar om serverproblem. De automatiserade svarsförslagen är I’ll check on it, I’ll see if I can find out och I’m on it.

Tanken är att programmets träffsäkerhet ska förbättras med tiden i takt med att det lär sig hur du brukar svara. I teststadiet blev ett av svarsförslagen ofta I love you – helt enkelt eftersom det tillsammans med bland annat sounds good och thanks tillhör de allra vanligaste svaren. Därför var det också ett alternativ som programmet ofta valde när det rådde osäkerhet om vad som var ett lämpligt svar. Benägenheten till omotiverade kärleksförklaringar ska dock ha putsats bort under arbetet.

I inledningsskedet finns funktionen smart reply bara på engelska.

Anders

Illustration: Google