Forskare: Barn jollrar för att höra sig själva

Text:

När spädbarn jollrar är det främst för nöjet att höra sig själva. Det betyder också att de i stor utsträckning styr den egna språkutvecklingen. Det visar en forskarstudie från University of Missouri publicerad i tidskriften Journal of Experimental Child Psychology.

Vid åtta månaders ålder brukar spädbarn börja säga ”ord” som dada och baba. I det här stadiet består jollrandet av ljud där både konsonanter och vokaler upprepas. Jollrandet påminner också allt mer om det språk som omger spädbarnet. De första riktiga orden – inte sällan närliggande mamma och pappa – är inte långt borta.

Mary Fagan, forskare i psykologi med inriktning på språkutveckling, anser att spädbarn i hög grad styr sin egen utveckling. Spädbarn är inte alls passiva konsumenter av det språk som talas runt dem, utan i själva verket är det egna erfarenheter som driver utvecklingen framåt.

Hon har studerat 27 hörande spädbarn och 16 spädbarn med kraftigt nedsatt hörsel. Den senare gruppen testades vid två tillfällen – före och efter att de fått cochleaimplantat, ett hörhjälpmedel som fungerar genom elektrisk stimulering av hörselnerven.

Före ingreppet ägnade sig barnen med hörselnedsättning sällan åt att jollra. Men bara ett par månader efter att de fått cochleaimplantat tog jollrandet fart och blev allt vanligare. ”Orden” blev med tiden också allt längre med fler upprepningar av samma stavelser, alltså mer babababababa än baba.

Att höra sig själv jollra är enligt Mary Fagan en drivkraft i sig. Även om ljuden saknar betydelse är de viktiga för språkutvecklingen. När väl barnen når stadiet där ett visst ljud kopplas till en viss företeelse brukar de använda enkla ljud som dada i stället för ord som används av de vuxna som finns runt dem.

Studien visar enligt Mary Fagan inte bara jollrets betydelse för språkutvecklingen. Den understryker också vikten av ett tidigt beslut om cochleaimplantat. Barnen svarar nämligen snabbt på de nya möjligheterna – och det minimerar den nedsatta hörselns inverkan på språkutvecklingen.

Här kan du läsa Barbro Wallgren Hemlins artikel om att i vuxen ålder återfå hörseln med hjälp av cochleaimplantat.

Anders

Foto: Istockphoto