Flerspråkiga vinner mest på pekplattor i förskolan

Text:

Flerspråkiga förskolebarn har störst nytta av pekplattor. Den nya tekniken gör att de kan tala sitt modersmål med barn på andra förskolor. Det visar en licentiatavhandling i pedagogik vid Uppsala universitet.

Bakom studien står Petra Petersen. Hon har följt femtiotalet förskolebarn i åldern ett till fem år. Samtliga är tvåspråkiga och talar såväl svenska som finska.

Barnen går i förskola i ett av Sveriges 23 förvaltningsområden för finska. Det innebär att barnen har rätt att använda finska i förskolan. Ofta måste de dock använda svenska eftersom personalen inte talar finska.

Pekplattans intåg gör enligt Petra Petersen att de finsktalande barnen ändå kan vässa sina färdigheter i språket. Pekplattorna var utrustade såväl med Skype som med en finsk ordbok med både bilder och tal.

Mest nytta hade barnen av Skype. Programmet gjorde att barnen kunde prata finska med barn på andra förskolor. Den talande ordboken var också nyttig, men den fick inte barnen att använda språket lika fritt som med Skype.

Anders

Foto: Istockphoto