Sjunga bättre än prata med oroligt barn

Text:

Sång på ett främmande språk håller ett spädbarn lugnare än prat på ett bekant språk. Musiken tros närmast distrahera barnen till positiva känslor. Det fastslår forskare i psykologi vid universitetet i Montreal i en artikel publicerad i tidskriften Infancy.

Barn har samma mentala förmåga att svepas med i musik som vuxna. Till skillnad från vuxna kan dock inte spädbarn stampa takten eller trumma i takt med fingrarna. Sång kan ändå bidra till emotionell självkontroll.

I testet deltog 30 barn i åldern sex till nio månader. De fick lyssna till barnanpassat språk, vuxenprat och sång. I den första omgången användes enbart turkiska, ett språk som inget av barnen var bekanta med. Därefter gjordes motsvarande test med franska och 30 andra barn.

När den turkiska sången spelades var barnen lugna i snitt nio minuter. När de fick lyssna till talad turkiska behöll de koncentrationen på det barnanpassade språket i drygt fyra minuter. Vuxenpratet tappade barnen fokus på efter drygt fyra minuter.

Därefter testades den andra gruppen, där barnen hade det gemensamt att de hela dagarna hade franska i sin omgivning. Här varade koncentrationen på sången bara i sex minuter. Därefter började spädbarnens ansiktsuttryck att visa tecken på ångest, vilket forskarna tog som ett bevis på sviktande emotionell självkontroll.

Forskarnas slutsats är att föräldrar som vill lugna sina barn bör sjunga i stället för att prata.

Anders

Foto: Istockphoto