Korta rubriker bättre än långa

Text:

Korta rubriker får större uppmärksamhet. Det gäller åtminstone inom den akademiska världen. Det hävdar forskare från University of Warvick i brittiska Coventry.

Det är inte bara på löpsedlar och förstasidor som rubriker är viktiga. Efter att ha undersökt titlarna på 140 000 forskningsstudier drar en brittisk forskartrio slutsatsen att samma sak gäller även inom den akademiska världen. Sannolikheten för att en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift citeras ökar nämligen ju kortare titlarna är.

Forskarna har varje år genomfört en statistik analys av 20 000 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2007 och 2013. Titlarna varierar i längd mellan 1 och 55 ord. Bland de tidskrifter som ingår i studien finns tungviktare som The Lancet, Science, Nature och New England Journal of Medicine.

Att vetenskapliga artiklar citeras är av stor betydelse för forskare – inte minst eftersom spridningen av resultaten i sig kan vara ett tungt vägande skäl för att få nya forskningspengar. Under 2011 minskade antalet citeringar med 1,8 procent för varje ord i rubriken. Det skulle alltså kunna tyda på att korta rubriker når fler läsare.

Ett faktum som gör det hela lite mer komplicerat är att tidskrifter där artiklarna har korta rubriker citeras oftare. Kanske har dessa tidskrifter lärt sig att korta rubriker fungerar. Men en annan tänkbar förklaring är att de helt enkelt publicerar artiklar som är mer intressanta.

Studien är publicerad i Royal Society Open Science. Och författarna tycks leva som de lär. Artikeln heter nämligen The advantage of short papers.

Anders