Arbetslinjen duger inte som undervisning i svenska

Text:

När flyktingar kommer till Sverige ligger vägen utstakad genom kommunernas labyrinter. Fokus på arbetslinjen är en självklarhet. En självklarhet av sådan dignitet att den enligt en avhandling faktiskt riskerar att hämma flykingarnas undervisning i svenska.

I en doktorsavhandling i nordiska språk vid Helsingfors universitet undersöker Leena Hamberg det språk som möter nyanlända flyktingar i en kommun. Hur drömscenariot ser ut är ingen hemlighet. Det är arbetslinjens principer – som går ut på att jobb är ett recept för integration – som dominerar.

Men arbetslinjen är enligt Leena Hamberg inte oproblematisk. Ibland vilar för mycket fokus på att skaffa sig ett jobb och ordna sin egen försörjning. Samtidigt talas det inom kommunerna om att flyktingar gör en resa och växer under utbildningen. Pratet är så inrutat att metaforerna tas för sanningar.

Det främsta bekymret med arbetslinjen är att den riskerar att sikta in sig enbart på jobb. Några garantier för att flyktingarna på en gång ska klara av ett arbete samtidigt som somliga knappt har hunnit lära sig någon svenska beskrivs av Leena Hamberg som något av en tickande bomb. Med tanke på språkets betydelse borde det ha högstra prioritet.

Ett led i språkutbildningen borde enligt Leena Hamberg vara just undervisning i språkets betydelse. Där borde det framgå att det på arbetsmarknaden i regel ställs krav på goda kunskaper i svenska. Arbetslinjens entydiga jobbfokus kan alltså leda snett.

Här kan du läsa Leena Hambergs avhandling.

Anders

Foto: Thinkstock