Harriet Kowalski blir ny chef för Språkrådet

Text:

UPPDATERAD. Ny chef på Språkrådet blir Harriet Kowalski. I dag arbetar hon som enhetschef på Specialpedagogiska myndigheten. Hon börjar på Språkrådet den 1 oktober.

En 55-årig kvinna med både svenska och tyska som modersmål och som dessutom talar engelska och franska, som har arbetat som språklärare i Sverige och Kanada, varit verksam inom förlagsbranschen, jobbat mycket med ledarskap och som i dag är enhetschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är Harriet Kowalski, som i höst tar över som chef för Språkrådet, en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen.

– Hon var den mest meriterade och kompetenta som sökte tjänsten och hon är en omvittnat mycket duktig chef, säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen.

Ingrid Johansson Lind beskriver Harriet Kowalski som en person med ett stort intresse för språkfrågor och en personlig förståelse för forskningens villkor. Till skillnad från tidigare chefer för Språkrådet har hon inte doktorerat, vilket vid tidigare rekryteringar varit ett minimikrav. Ingrid Johansson Lind anser att det viktigaste var att hitta en chef med gedigen erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling.

– Chefsrollen inom Språkrådet har förändrats och erfarenheter av ledarskap blir allt mer avgörande. I ett läge där man måste välja mellan en kompetent ledare och en kompetent forskare, så är det viktigare att vara en kompetent ledare.

Jättespännande är ordet Harriet Kowalski använder om sitt nya arbete. Som chef för Språkrådet ser hon det som sin uppgift att stå bakom medarbetarna och skapa förutsättningar för att alla ska kunna göra ett bra jobb.

– I grund och botten är jag vansinnigt intresserad av språk och kommunikation. Som ledare är det viktigt att se människan. Jag ska möjliggöra att du kan prestera så bra som möjligt utifrån våra mål. Om alla känner att det är genuint så kommer man väldigt långt, säger hon.
 
Harriet Kowalski vill vänta med att slå fast om det är några särskilda frågor som hon vill driva. Erfarenheterna från uppväxten i ett tvåspråkigt hem och tiden i ett flerspråkigt Kanada är något Harriet Kowalski kommer att ta med sig till det nya jobbet. Hon vill värna varje individs rätt till sitt språk och språklig mångfald.
 

– Alla måste få lov att utveckla sitt språk. Där kommer också minoritetsspråken in. Till exempel är min uppväxt i ett hem där det talades både tyska och svenska en del av min identitet och min kultur.

Harriet Kowalski börjar på Språkrådet den 1 oktober samtidigt som den nyrekryterade forskningsledaren Catharina Nyström Höög gör sin första dag på jobbet. Tanken med den nya ledarduon är att Catharina Nyström Höög, som är professor i svenska vid Högskolan i Dalarna, ska bidra med den ämnes- och forskarkompetens som Harriet Kowalski saknar.

– De ska komplettera varandra. I Catharinas uppdrag ingår att leda forskningsarbetet och att ansvara för den vetenskapliga profilen. Hon ska också hålla Språkrådets position i samhällsdebatten, säger Ingrid Johansson Lind.

Catharina Nyström Höög kommer att arbeta på Språkrådet varannan vecka. Hennes uppdrag löper på två år. Om det därefter blir en fortsättning återstår att se.

– Hon kommer att jobba 50 procent här och ha en fot kvar i akademin. Tanken är att hon ska fungera som en brygga mellan Språkrådet och akademin, säger Ingrid Johansson Lind.

Samtidigt slutar den vikarierande chefen Christian Mattsson för att bli chef för Svenska Akademiens ordbok. Allt pekar därmed på att han blir den som får slutföra det arbete som påbörjades redan 1786 i samband med att Svenska Akademien grundades. Planen är nämligen att det sista bandet av ordboken ska tryckas under 2019.

Anders

Foto: Språkrådet

Här kan du läsa mer om Catharina Nyström Höög.