Forskare: Svag taktkänsla kan orsaka stamning

Text:

Bristande taktkänsla kan vara orsaken till stamning. Den som stammar har i regel också svårt att känna igen takten. Det hävdar amerikanska forskare i en studie publicerad i tidskriften Brain & Language.

Stamning är ett fenomen som påverkar omkring 70 miljoner människor världen över. Det är särskilt vanligt bland barn, men majoriteten av de barn som stammar i åldern tre till fem år slutar också att stamma. I studien deltog barn i åldern sex till elva år.

I testet fick barnen lyssna till en metronom. Deltagarna som stammade hade svårt att skilja på olika takter, medan barnen som inte stammade enkelt kunde identifiera de olika takterna.

Som orsak till stamning brukar ofta motoriska orsaker anges. Det amerikanska forskarlaget tror alltså i stället att själva taktkänslan kan vara förklaringen. De anser att taktkänslan är intimt förknippad med förmågan att tala rytmiskt och utan avbrott.

Ett sätt att ta sig an stamning skulle därför kunna vara att träna barnens taktkänsla. Något som enligt studien stärker teorin är att vuxna som stammar talar mer rytmiskt och med färre avbrott när de lyssnar till en metronom.

Skillnaderna mellan barnen som stammade och barnen som inte stammade kvarstod även efter att hänsyn tagits till iq och språkförmåga. Med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi hoppas nu forskarna kunna identifiera vilka områden i hjärnan som ger upphov till den bristande taktkänslan.

Anders

Foto: Istockphoto