Metaforer hjälper oss att förstå känslor

Text:

Metaforer får oss att uppleva att vi står varandra nära. Och de hjälper oss att förstå andra människors känslor. Det visar en kanadensisk forskarstudie publicerad i tidskriften Memory & Cognition.

En metafor är ett uttryck där bildledet ersätter sakledet. I stället för att tala om ålderdom kan till exempel metaforen livets höst användas. Metaforen skiljer sig från liknelsen genom att den saknar jämförelseled. Ålderdomen är som livets höst är alltså en liknelse.

En studie från University of Western Ontario visar att metaforer påverkar vårt tänkande på flera sätt. I synnerhet gör metaforer så att förståelsen för andra personers känslor ökar. Vi skaffar oss också kunskaper om andra människor genom de metaforer som de använder.

I ett delförsök fick de 39 deltagarna läsa en berättelse som antingen var laddad med metaforer eller befriad från den typen av bildspråk. Därefter fick de titta på 36 fotografier av ögonpar för att identifiera vilka känslor som ögonen förmedlade. De testpersoner som hade läst texten med metaforer var direkt efteråt betydligt bättre på att förstå hur personerna på fotografierna kände sig.

I ett annat delförsök läste deltagarna flera olika noveller. Sedan fick de uppgiften att bedöma relationerna mellan de olika figurerna. Slutsatsen var att de figurer som använde metaforer i sina samtal ansågs stå närmare varandra än de som inte använde några metaforer.

Studien visar enligt forskarna att användningen av metaforer ger oss insikt om andra människors karaktär. Metaforen fungerar i sig som en närhetssignal – och är därför främst reserverad för närstående. Men den kan använd på rätt sätt till en främmande person också fungera som en isbrytare.

Anders

Foto: Istockphoto