Catharina Nyström Höög ska leda Språkrådets forskning

Text:

Catharina Nyström Höög får jobbet som forskningsledare på Språkrådet. Hennes uppdrag blir inte bara att leda och utveckla Språkrådets forskning. Hon ska också fungera som en brygga till svenska universitet.

Den nyinrättade tjänsten som forskningsledare på Språkrådet går till Catharina Nyström Höög (till höger på bilden), professor i svenska vid Högskolan i Dalarna. Hon börjar preliminärt på sitt nya jobb den 1 oktober. Det handlar om ett tvåårigt projekt där hon ska fungera som en länk mellan universitetsvärlden och Språkrådets verksamhet. Eftersom tjänsten är på halvtid kommer Catharina Nyström Höög att ha kvar sina uppdrag vid Högskolan i Dalarna och Uppsala universitet, men i mindre omfattning än i dag.

– Jag är mycket nöjd med den här rekryteringen. Det var vår ambition att hitta en person som har ena foten kvar i akademin och kan fungera som en brygga mellan den och Språkrådet. Catharina Nyström Höög är en otroligt kompetent person. Hon har väldigt högt förtroendekapital och stor legitimitet, säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen, den myndighet där Språkrådet ingår.

I sin egen forskning har Catharina Nyström Höög bland annat ägnat sig åt myndighetsspråk, språkvård och klarspråk. En bakgrund som enligt Ingrid Johansson Lind gör henne särskilt lämplig som forskningsledare på Språkrådet.

– Hon har visioner om framtidens språkvård och hon har en grundidé om vad hon vill göra. Det gör att det känns oerhört tryggt, säger Ingrid Johansson Lind.

Catharina Nyström Höög disputerade 2000 på en avhandling om gymnasieelevers skrivande. Just textforskningen har varit något av en röd tråd i hennes karriär. Hon berättar att det var intresset för språkpolitik som fick henne att söka tjänsten på Språkrådet.

– Jag tycker att jag har fått upp ögonen för att det behövs en aktivare debatt och politik för ett levande svenskt språk och hur vi slår vakt om det. Ett sätt är att berätta hur svenskan förhåller sig till andra språk i världen. Där finns uppfattningar som borde gå att utmana.

Hon nämner svenska universitet och högskolor som platser där det finns en felaktig bild av svenskan. Inom vissa utbildningar kan svenskan ratas med hänvisning till att den jämfört med engelska skulle vara ett litet språk. Catharina Nyström Höög anser att språkvetenskapen bör arbeta mer intensivt för att bemöta sådana påståenden.

– Det är en attitydförändring som behövs, säger hon.

Samtidigt tycker Catharina Nyström Höög att Språkrådet är på rätt väg. Blicken har lyfts från detaljer till övergripande frågor. De senaste årens debatter om det könsneutrala pronomenet hen och om kränkande ord har väckt en diskussion om språkbrukets ideologiska grunder långt utanför språkvetarkretsar. Att språkfrågor blir en del av samhällsdebatten ser hon som ett positivt steg.

– Språkrådet har varit medialt aktiva och synliga i de här frågorna. Jag hoppas kunna bidra till att accelerera den utvecklingen.

Tjänsten som chef för Språkrådet är vakant sedan Ann Cederberg valde att hoppa av strax före jul. I nästa vecka utannonseras jobbet. Exakt vilka krav som kommer att ställas på den nya chefen är inte klart.

– Vi söker en bra chef för Språkrådet, säger Ingrid Johansson Lind.

Anders

Foto: Pressbild (Ingrid Johansson Lind), privat (Catharina Nyström Höög)