Läsarfråga: Vad betyder att gå bärsärk?

Text:

Vad betyder att gå bärsärk? Det undrar Jörgen Lindow i Tumba i ett brev till Språktidningen. Få företeelser är så mytomspunna som bärsärkagång.

Bärsärkagång betyder ’våldsam framfart under raseriutbrott’. Både bärsärkagång och bärsärk är belagda i svenskan sedan 1672. Långt tidigare användes orden i islänningasagorna (berserksgangur respektive berserkur i moderniserad stavning). Bärsärk, ’kämpe som är gripen av oemotståndligt raseri’, har förmodligen den ursprungliga betydelsen ’man klädd i björnskinn’. Isländskans berserkur är troligen bildat till ber- ’björn-’ och serkur ’särk, skjorta’.

Under det sena 1700-talet spreds i Sverige teorin om att den nordiska forntidens bärsärk åt röd flugsvamp före strid. En mindre dos av den giftiga svampen skulle ge mod och skapa raseri. Myten konstruerades underligt nog i upplysningens anda. Syftet var att förklara det ursinne och den råstyrka som vissa kämpar kunde visa upp. Kanske hade mjödet spetsats med flugsvamp?

Föreställningen lanserades 1784. I dag har den teorin avfärdats helt och hållet – men röd flugsvamp heter på isländska berserkjasveppur (ordagrant ’bärsärksvamp’). Namnet introducerades först 1913 i en lärobok skriven av botanikern Stefán Stefánsson. Uppenbarligen var han bekant med myten om den giftiga svampens effekter. Samtidigt klassade han flugsvampen som en utländsk art. Det dröjde ända till 1959 innan de första exemplaren hittades på Island. Då varnade dagstidningarna för den giftiga svampen.

På Island finns flera geografiska namn med kopplingar till bärsärkar. Mest känd är Berserkjagata som går genom Berserkjahraun, det handlar alltså om en gångväg genom ett lavafält. Stigen ska ha röjts av två bärsärkar. Händelsen omtalas i Heidarvigasagan, en av de äldsta islänningasagorna.

I själva verket tros några av de första generationerna som bosatte sig på ön själva ha röjt vägen genom lavan. Berserkjahraun ska enligt denna teori ha kallats så eftersom lavaområdet på sina håll inte var täckt av någon växtlighet. Här skulle ber betyda ’naken, bar’.

Anders

Foto: Istockphoto