Hen fortsätter att öka i svensk press

Text:

Ett pronomen som har tagit steget från att vara en ”praktisk raritet till tjatigt modeord”. Så beskriver Magdalena Ribbing hen i Dagens Nyheter. Om hen är en fluga får tiden utvisa – men pronomenet ökade i användning även under 2014.

I januari 2012 exploderade hen-debatten efter en artikel i Svenska Dagbladet. I samband med lanseringen av en barnbok tog språkforskaren Karin Milles ställning för hen som ett komplement till han och hon. Sedan dess har debatten till och från fått nytt bränsle. Den tog exempelvis ny fart när det meddelades att hen tar plats i den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, som utkommer i april.

Eftersom Svenska Akademiens ordlista utgår från hur vanliga orden är var hen-beskedet ingen överraskning. Bland de cirka 125 000 ord som finns i den trettonde upplagan går det till exempel att hitta rariteter som hemulsskyldighet, volut och besuttenhet. Majoriteten av orden i SAOL är inga kioskvältare.

Hen kan kanske inte heller sägas vara någon kioskvältare, men pronomenet vinner mark från år till år. Med tanke på att det handlar om just ett pronomen – en ordklass där förändringar är ytterst sällsynta – är utvecklingen smått sensationell.

Under 2011 – året innan hen-debatten briserade – gick det i svensk press över 13 000 hon och han på varje hen. Redan under 2012 sjönk antalet hon och han på varje hen till drygt 400. Under 2013 var siffran drygt 300. Och förra året gick det 241 han och hon på varje hen.

Det handlar tveklöst om en kometkarriär. I svensk press är hen i dag betydligt vanligare än till exempel ishockeyspelare, pantflaska, äggröra och näthat.

Att hen blir mer och mer etablerat märks inte bara på att pronomenet blir vanligare. Det används allt oftare i nyhetsartiklar och allt oftare okommenterat. Även nyhetsreportrar förutsätter alltså att läsarna är bekanta med hen. Tidigare förekom hen framför allt i personligt färgade texter som krönikor, ledare och recensioner – en slagsida som nu är på väg att jämna ut sig.

Modeord eller inte så är tendensen tydlig. Hen fortsätter att vinna mark. Även om pronomenet sedan länge sprungit förbi tusentals ord vars existens i Svenska Akademiens ordlista ingen har ifrågasatt, så kommer införandet bidra till att göra hen än mer etablerat.

(Några ord om den statistik som nämns i texten. Siffrorna baserar sig på sökningar i mediearkiv för svensk press. Eftersom det enbart under 2014 handlar om totalt närmare 4 miljoner han, hon och hen är inte var och en av träffarna kvalitetskontrollerade. De första 200 för varje ord är kollade för att få en uppfattning om antalet ”äkta” belägg. Andelen äkta träffar har sedan använts vid uträkningarna.)

Anders

Här kan du läsa mer om hens kometkarriär.