Flerspråkiga kan låta hjärnan vila oftare

Text:

Den som talar flera språk flytande stänger aldrig av något av dem. I stället finns de hela tiden i bakgrunden fast talaren inte är medveten om det. Därför behöver heller inte hjärnan anstränga sig lika mycket när den arbetar. Det visar en amerikansk studie publicerad i tidskriften Brain and Language.

Med minst två lika starka språk fungerar hjärnan som ett stoppljus, där ett språk får grönt ljus medan de andra får rött. De ständiga besluten om vilket språk som ska användas och vilket som får vila gör enligt forskarna att hjärnan hela tiden måste utföra kognitiva uppgifter. Denna flerspråkighet trimmar hjärnan och gör att den behandlar information mer effektivt än vad enspråkiga gör.

I studien deltog 35 personer. Av dessa talade 17 deltagare både spanska och engelska, medan övriga 18 enbart talade engelska. I testet fick de lyssna till ord. För varje ord fick de se fyra bilder, där de skulle matcha ordet med bilden. Det fanns bara en korrekt matchning. Inte sällan föreställde de övriga bilderna föremål som uttalades nästan på samma sätt som det ord deltagarna fått lyssna till.

Samtidigt studerades aktiviteten i hjärnan med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi, en typ av röntgen som mäter responsen vid neurologisk aktivitet. När de enspråkiga utförde uppgifterna i testet strömmade mer syre eller blod till det område i hjärnan där informationen hanterades. Hjärnan fick alltså jobba mer än när de flerspråkiga hanterade samma information. Hos de flerspråkiga krävdes mindre ansträngning.

Forskarnas förklaring till skillnaden är att flerspråkiga är vana vid att filtrera information eftersom de ständigt väljer mellan olika språk. Därför sker processen smidigare än hos enspråkiga som inte ställs inför liknande val lika ofta.

Anders

Foto: Istockphoto