Samlingar blir kvar i Lund och Umeå

Text:

Institutet för språk och folkminnens avdelningar i Lund och Umeå går i graven. Men större delen av samlingarna blir kvar genom samarbeten med regionala museer och arkiv. Till Uppsala flyttas bara de samlingar av ljudband som ska digitaliseras.

När Institutet för språk och folkminnen förra året beslutade att lägga ned Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, DAUM, och Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, DAL, mötte planerna hårt motstånd. Både från Umeå och Lunds universitet hördes skarp kritik. Intresseorganisationer befarade att samlingarna från Lund och Umeå skulle hamna i Uppsala – och därmed förlora regional förankring och bli otillgängliga för de grupper som använder dem mest.

Nu står det klart att de skriftliga samlingarna från DAUM blir kvar i Umeå. De får ett nytt hem i Umeå stadsarkivs lokaler. Beslutet är resultatet av ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen, Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

– De signaler vi har fått är att detta tas emot enbart positivt. Det har inte funnits något egenvärde i att flytta materialet till Uppsala. Den lösning vi nu har hittat innebär att vi tillsammans med regionala aktörer kan tillhandahålla materialet i Umeå även i fortsättningen, säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen.

I dagsläget ser det ut som att det bara blir ljudinspelningarna som flyttas till Uppsala. Där ska de digitaliseras – ett arbete som väntas ta fyra till fem år. Men även de skulle kunna bli kvar i Umeå.

– Det som i så fall krävs är en arkivsäker kylförvaring, säger Ingrid Johansson Lind.

Ulrica Grubbström, vd för Västerbottens museum, säger i ett pressmeddelande att museet på sikt vill se ett ännu bredare samarbete om arkivet både i det egna länet och i Norrbotten:

– Det är angeläget för Västerbottens museum och övre Norrland att samlingarna blir kvar här. Västerbottens museum och DAUM har en gemensam historia där de respektive samlingarna sedan 1950-talet är sammanflätade och kompletterar varandra. DAUM:s samlingar är oerhört värdefulla och när de nu stannar här ökar möjligheterna att levandegöra och förmedla vårt kulturarv på ett enastående sätt

En liknande lösning är på gång med samlingarna från DAL. Där samarbetar Institutet för språk och folkminnen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet och Landsarkivet i Lund. Enligt Ingrid Johansson Lind är parterna överens, men något avtal har ännu inte skrivits under.

– Från vår sida är det helt klart och jag utgår från att det går i lås, säger hon.

Nedskärningarna inom Institutet för språk och folkminnen är ett led i att banta myndighetens fasta kostnader. Inför 2014 hotade ett underskott med tio miljoner kronor. Utöver nedläggningen av arkiven i Lund och Umeå tvingas tretton anställda lämna sina jobb. Att samlingarna nu blir kvar i Umeå och Lund förändrar inte läget för personalen på DAUM och DAL.

Här kan du läsa mer om Umeå universitets intresse för samlingarna vid DAUM.

Anders

Foto: Institutet för språk och folkminnen