Veckans nyord: nyhetsundvikare

Text:

Nyhetsnarkomaner har det pratats om i svenskan åtminstone sedan 1990-talets början. Den synonyma nyhetsknarkaren är ett något senare påfund. Nu uppmärksammas allt oftare storkonsumenternas totala motsats – nyhetsundvikaren.

Att dagstidningarna kämpar mot vikande upplagor är ingen hemlighet. Det är framför allt yngre som väljer bort de tryckta tidningarna. Många konsumerar däremot nyheter på nätet i stället. Men det finns en hel del svenskar som varken är intresserade av politik eller av samhällsfrågor. Ofta tillbringar de mycket tid på nätet, men ägnar sig då åt annat än att konsumera nyheter.

Den typiska nyhetsundvikaren är alltså ung och ointresserad av politik. I tidningen Dagen skriver Elisabeth Sandlund i en ledare att den växande gruppen nyhetsundvikare kan bli ett problem:

Gruppen ”nyhetsundvikare” växer i Sverige, rapporterar oroade forskare. Framför allt är det unga människor som väljer bort inte bara dagstidningar på papperet utan också andra nyhetskällor som radio och tv. Resultatet blir ökade informationsklyftor med de risker för demokratin och delaktigheten i samhället som det innebär. Till detta kan läggas att också den som väljer att inhämta sin information enbart via nätet löper risk att bli en ”stuprörsmännisk­a” med djup kunskap om de smala områden som man väljer att följa men utan den överblick och de aha-upplevelser som fås när tidningens blad vänds.

En förklaring till det stigande antalet nyhetsundvikare kan vara att det blivit enklare att styra den egna mediekonsumtionen. Medieforskaren Ingela Wadbring säger i Dagens Nyheter att färre nu utsätts för ”ofrivillig” konsumtion av nyheter:

De förklaringar som förts fram till att nyhetsundvikarna ökar är att det blivit så mycket lättare att välja bort det man inte är intresserad av. Om du förut tittade på tv en kväll kunde du nästan inte att undvika att få med ett nyhetsprogram i flödet. I dag behöver det inte finnas ett sådant flöde om du inte vill.

Nyhetsundvikare är belagt i svenskan sedan 2012. Ordet är bildat till engelskans news avoider.

Anders

Foto: Istockphoto