Negativt laddade ord försvinner ur isländsk lagtext

Text:

Fáviti (’förståndshandikappad’), daufblindur (’dövblind’) och fatlaður (’handikappad’) är ord som inte längre ska användas i isländska lagtexter. De ska i stället ersättas med ord som inte är negativt laddade. Förändringarna är ett led i ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ett led i Islands anslutning till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är att ändra begrepp i samtliga lagtexter. Inrikesdepartementet har därför tagit fram ett förslag till nedsättande ord som ska bytas ut. Av de ord som används i dag kan i synnerhet fáviti i vissa sammanhang vara extremt negativt laddat. I vardagligt tal betyder ordet ’idiot, dåre, byfåne’.

Fáviti ska, om förslaget får majoritet i alltinget, ersättas av einstaklingur með þroska­höml­un (’individ med funktionsnedsättning’), daufblindur ersätts av ein­stak­lingur með samþætta sjón- og heyrn­ar­skerðingu (’individ med integrerad syn- och hörselnedsättning’) och fatlaður av fatlað fólk (’människor med funktionsnedsättning’).

Anders