Lära sig språk är hjärngympa på riktigt

Text:

Att lära sig ett nytt språk utvecklar hjärnans struktur och funktionalitet. Och hjärnans utveckling går hand i hand med träningsdosen. Ju mer intensivt en person pluggar ett nytt språk, desto mer utvecklas hjärnans nätverk.

Språkinlärning fungerar på samma sätt som fysisk träning. Precis som vanlig gymnastik bygger upp kroppen bidrar hjärngympa till att formtoppa hjärnan. Bakom den slutsatsen står forskare i neurolingvistik vid Pennsylvania State University i USA. Rönen har publicerats i tidskriften Journal of Neurolinguistics.

I studien deltog 39 personer med engelska som modersmål. De delades in i tre grupper – en grupp pluggade kinesiska med stor intensitet, en annan grupp studerade också kinesiska men inte lika intensivt, och en tredje grupp lärde sig ingen kinesiska alls under de sex veckor som försöket pågick.

De personer som redan före studien hade ett välutvecklat nätverk i hjärnan hade betydligt lättare att lära sig de kinesiska glosorna. En integrerad hjärna är enligt forskarna mer flexibel och effektiv, och det underlättar språkinlärningen. Genom att lära sig kinesiska vässades dessa förmågor ytterligare.

Forskarna tror att det kan vara särskilt nyttigt för äldre personer att lära sig nya språk. Anatomiska förändringar kan ske i hjärnan även vid hög ålder. Därför kan språkinlärning i sig vara ett sätt att hålla hjärnan i trim.

Anders

Illustration: Istockphoto