Veckans nyord: russofobi

Text:

Den som lider av russofobi upplever en sjuklig rädsla för ryssar och Ryssland. Just nu är rysshatet särskilt utbrett i Sverige. Det hävdar president Vladimir Putins sändebud Sergej Markov i en intervju i Svenska Dagbladet.

En fobi är enligt Svensk ordbok en ’situationsbetingad fruktan eller ångest som inte är förnuftsstyrd’. Sergej Markov anser enligt Svenska Dagbladet att Sverige, Finland, Polen och de baltiska länderna präglas av russofobi. På samma sätt som antisemitismen ledde till andra världskriget hävdar han att russofobin kan utlösa ett tredje världskrig.

Russofobi är belagt i svenskan sedan 2002. Med anledningen av diskussionerna om ett finländskt Nato-medlemskap kommenterades debatten i Hufvudstadsbladet med just ”Russofobi” som rubrik:

En del som in i Nato jäktar, i sin iver hårt förfäktar, att de som önskar skynda sakta, fegt sig vill för ryssen akta.

I en artikel från nyhetsbyrån TT publicerad 2004 sägs det att ordet russofobi myntats av Sergej Jastrzjembskij, ett annat av Vladimir Putins sändebud:

Putins speciella sändebud i Västeuropa, Sergej Jastrzjembskij, har lanserat uttrycket ”russofobi”. Finland hör till en grupp länder som förhåller sig misstänksamt gentemot Ryssland. Enligt Jastrzjembskij har Finland inte varit speciellt vänligt mot sin östgranne, men han nämnde inga specifika fall.

Användningen av russofobi har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Ordet förekommer ofta i texter som skildrar utvecklingen i Ryssland, Ukraina och annekteringen av Krim. I Dagens Nyheter beskrivs russofobi som ett sätt för Vladimir Putin att angripa oppositionen:

Från president Vladimir Putin och nedåt förmedlas budskapet att rapportering ska vara ”patriotisk”. En strid ström av nya lagar som begränsar yttrandefriheten föreslås av parlamentariker som tävlar om att vara makten till lags – det senaste är förbud mot ”russofobi”. I detta klimat blir allt annat än jubel efter annekteringen av Krim liktydigt med förräderi.

I Rysslands Röst, den ryska regeringens utlandskanal, betraktas inte russofobin som ett propagandaredskap. I stället ses den som ett fenomen där Ryssland utnyttjas som syndabock av politiska motståndare:

Vissa ukrainska historiker har framfört sin egen legend – den nye hjälten Mazepa. Den ryske kejsaren Peter den Stores långvarige vapenbroder gick oväntat kvällen innan slaget över till Karl XII:s sida. Nu har Mazepa blivit det ukrainska folkets hjälte. En enorm våg av russofobi går idag genom landet och historien håller på att skrivas om. Ryssland har fått rollen som Ukrainas urgamla fiende, säger den ryske historikern Vladimir Artamonov. Och kampen om självständighet från Ryssland har blivit fundamentet i den ukrainska historiebeskrivningen.

Anders