Viktigt meddelande: Språktidningen återkallar 1/2013

Text:

Bakgrunden är en tvist med Google om nyordet ogooglebar, som publicerades i nyordslistan i Språktidningen 1/2013. Där anges definitionen ’som inte går att hitta på webben med en sökmotor’.

Efter publiceringen vände sig Google först till Språkrådet med krav på att definitionen skulle ändras. Enligt företaget måste det framgå att saker bara kan vara ogooglebara med Googles sökmotor. I stället för att ändra definitionen valde Språkrådet att stryka ordet.

Google ställde strax därefter motsvarande krav på Språktidningen. Eftersom tidningen innehållande nyordslistan redan var utgiven fanns inte möjligheten att stryka ordet. Språktidningens jurister har i diskussionerna med Google framfört att det finns gott om belägg för internetanvändare som anser sig googla utan att använda just Googles sökmotor. Google anser att detta måste betraktas som felaktigt språkbruk och har därför inte tagit hänsyn till dessa invändningar.

I stället för att riskera en utdragen rättsprocess väljer Språktidningen att återkalla hela upplagan av nummer 1/2013. För dig som läsare innebär detta följande:

Om du har kvar tidningen kan du välja att kasta eller på annat sätt göra dig av med den. För att denna metod ska godkännas kommer Google att avkräva dig på ett bildbevis. Du behöver inte vända dig till Google direkt, utan kan ladda upp bilden på den kastade eller förstörda tidningen på exempelvis Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus eller andra sociala medier. Google, som genom samarbete med USA:s nationella säkerhetsmyndighet NSA har tillgång till Språktidningens prenumerantregister, kommer därefter att pricka av alla läsare som på detta sätt följt överenskommelsen.

Om du inte har tillgång till internet kan du skicka in ditt exemplar till Språktidningen (Box 1191, 111 91 Stockholm). Redaktionen kommer då se till så att din tidning förstörs på avtalat sätt.

Om du vill behålla tidningen kan du kontakta Språktidningen för att få en ny definition av ordet ogooglebar skickad till dig. Denna definition, som är tryckt på ett klistermärke, måste klistras in i tidningen och dokumenteras som ovan. Du kan också stryka över just ogooglebar i det aktuella numret. Detta måste göras med heltäckande svart färg och dokumenteras som ovan.

Om du redan har gjort dig av med tidningen behöver du meddela Språktidningen detta skriftligen. I brevet behöver du uppge hur, var och när du gjorde dig av med tidningen och komplettera med kontaktuppgifter till eventuella vittnen. Om vittnen saknas behöver din skrivelse vidimeras av två utomstående personer. Du kan också lägga upp din skrivelse på sociala medier enligt ovan. Om vittnen saknas till att du gjort dig av med tidningen räknas i stället minst tio delningar i sociala medier som två ögonvittnen.

Språktidningen beklagar det obehag som detta medför för alla läsare.

Redaktionen