Språkgåta från Amazonas kan ha fått sin lösning

Text:

I långhus vid floden Rio Puré i Amazonas lever folkgruppen carabayo utan kontakt med omvärlden. Språket de talar är ett av världens minst dokumenterade. Den enda kända ordlistan består av ett femtiotal ord och sammanställdes år 1969. En analys publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att carabayo är besläktat med det utdöda språket yurí och tikuna, som alltjämt talas i regionen.

På jorden finns det ett hundratal folkgrupper som lever isolerat. Carabayo bor längs Rio Puré i Amazonas djungel i sydöstra Colombia nära gränsen mot Brasilien. De senaste bevisen för gruppens existens är fotografier som togs från luften år 2010. De har också observerats av gerillor och narkotikahandlare. Totalt tros omkring hundra personer leva i långhusen vid floden.

Carabayo har vid flera tillfällen haft tillfällig kontakt med andra grupper – men utan att de kunnat förstå varandras språk. Under den stora jakten på kautschuk, gummiträdet som växer i Amazonas regnskogar, angreps carabayo vid flera tillfällen av utomstående. Det kan ha bidragit till gruppens ökade isolering. Det kan dock inte uteslutas att carabayo har kontakt med andra grupper som lever i Amazonas.

År 1969 tillfångatogs en carabayofamilj – två vuxna och tre barn – av militären under ett räddningsuppdrag. Talare av en mängd olika språk från regionen försökte få kontakt med familjemedlemmarna under de veckor de hölls fångna i staden La Pedrera, men utan att lyckas. Det tycktes då som att carabayo inte var släkt med något annat levande språk.

Tillfångatagandet resulterade i en ordlista med femtiotalet ord och osäkra översättningar. Det är än i dag den enda befintliga dokumentationen av carabayo.

En tysk och en colombiansk forskare har nu analyserat ordlistan och jämfört den med språk från regionen. Carabayo visar sig ha flera likheter med det utdöda språket yurí, som dokumenterades under 1800-talet, och det levande språket tikuna. Folkgruppen carabayo tros härstamma från yurí.

Likheterna mellan språken carabayo och yurí förklaras av forskarna som ett resultat av språkligt släktskap och inte av kontakt mellan de två grupperna. Anledningen är att ett personligt pronomen överensstämmer, och den typen av ord brukar sällan lånas in.

Tikuna talas i dag av omkring 40 000 personer bosatta i Amazonas i områden som tillhör Peru, Colombia och Brasilien. Här fann forskarna flera överensstämmande ljud. Modersmålstalare av tikuna kunde dessutom enkelt förstå flera ord från carabayo.

Därför tror de att de tre språken är besläktade, där carabayo ligger mitt emellan yurí och tikuna i släktträdet. En gång i tiden kan det till och med ha handlat om dialekter helt och hållet inbördes förståeliga för samtliga tre grupper.

Studien kastar därmed inte bara ljus över carabayo. Tikuna har länge av somliga betraktats som ett isolatspråk, ett språk utan kända släktingar. Nu ser det ut som att det faktiskt finns ett levande språk tillhörande samma familj kvar i Amazonas regnskogar.

Anders