Lättare klättra i karriären med tidig engelska

Text:

Förkunskaper i engelska från unga år gör det lättare för den som flyttar till USA att klättra på karriärstegen. Förkunskaperna gör det också lättare att hitta rätt socialt i det nya hemlandet. Det visar en studie från Princeton University publicerad i tidskriften Social Science Research.

För att kunna ansöka om amerikanskt medborgarskap behöver en emigrant ha bott i landet i minst fem år. För många som flyttar till USA innebär det att de under tiden har goda möjligheter att skaffa sig mycket goda kunskaper i engelska.

Men den som kommer till USA med vissa förkunskaper har efter att ha blivit medborgare lättare att få välbetalda statusjobb. Kunskaperna ger därför ett försprång till dem som vill klättra på karriärstegen. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan förkunskaper och socioekonomisk status.

Förkunskaperna kan vara av många olika slag. Det kan handla om att ha läst engelska under skolåren, att ha rest till engelsktalande länder eller att ha tagit del av engelskspråkiga medier och litteratur. Dessa kunskaper ger alltså ofta en skjuts i det nya landet. Sådana personer talar oftare engelska i sitt amerikanska hem och på jobbet.

Forskarna har studerat personer som fick permanent uppehållstillstånd i USA under 2003. Deltagarna fick svara på frågor om sina kunskaper i engelska före flytten och om vilka språk de i dag använder i olika situationer. Totalt uppgav nästan hälften att de hade mycket goda kunskaper i engelska.

Personer som svarade att de talade god engelska använde också språket oftare i hemmet, på jobbet och bland vänner. De som hade förkunskaper tillhörde i större utsträckning de grupper som både använde och behärskade språket bäst.

Anders