Färöiskan kan få fem nya bokstäver

Text:

Bokstäverna c, q, w, x och z kan vara på väg in i det färöiska alfabetet. Bakom förslaget står lagtingsledamoten Henrik Old. Men den föreslagna förändringen betraktas inte från alla håll som en välkommen internationalisering.

Det färöiska alfabetet har i dag 29 bokstäver. Genom att ta med c, q, w, x och z skulle antalet bli 34. Hur alfabetet ska se ut är ett politiskt beslut.

Henrik Old är en av veteranerna i lagtinget, det färöiska parlamentet, och har varit parlamentariker i snart 30 år. Han har nu lagt ett förslag som innebär en radikal förändring av alfabetet. Syftet med de fem nya bokstäverna är att göra färöiskan mer internationell.

I dag förekommer bokstäverna c, q, w, x och z i lånord och i personnamn. Det gör, enligt Henrik Old, att det i dag finns något som kan liknas vid två parallella alfabeten. Ett officiellt utan c, q, w, x och z och ett inofficiellt med dessa bokstäver.

Henrik Old anser att det inte går att bortse från att de fem bokstäverna redan i dag används i färöiskan. Att de inte finns i det officiella alfabetet ställer exempelvis till bekymmer för personer som bär namn där någon av dessa bokstäver ingår. De bokstäver han vill inkludera i alfabetet kan heller inte ersättas av befintliga bokstäver i det färöiska alfabetet.

Inom Føroyska málnevndin, Färöarnas motsvarighet till Språkrådet, anser dock att en majoritet att c, q, w, x och z ska hållas utanför alfabetet. Men nämnden säger samtidigt att det är uppenbart att de fem bokstäverna ofta förekommer i färöiskan.

Det blir nu upp till lagtinget att avgöra hur det färöiska alfabetet ska se ut i framtiden. I dag består det av följande bokstäver: a, á, b, d, ð, e, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, y, ý, æ och ø.

Anders