Göteborgs nya gator ska bli jämställda

Text:

I Göteborg har sedan 2006 dubbelt så många gator fått namn efter män som efter kvinnor. Kulturnämnden har därför beslutat att minst hälften av de gator som namnges efter personer nu ska få namn efter kvinnor.

Mellan 2006 och 2013 namngavs totalt 348 nya gator i Göteborgs stad. Av de 58 som fick namn efter personer uppkallades 38 efter män och 20 efter kvinnor.

För att få bättre balans mellan könen beslutade kulturnämnden senhösten 2011 att namnberedningens uppdrag skulle ändras. Det hette då att namnberedningen bör se till så att minst hälften av de gator som får namn efter personer namnges efter kvinnor.

Utfallet har dock varit magert. Under 2012 uppkallades inga gator i Göteborg efter personer. Och de tre nykomlingar som namngavs under förra året var Sven Brolids väg, Sven-Agne Larssons väg och Åkes väg.

Efter ett nytt beslut i kulturnämnden heter det i stället att minst hälften av namnen ska vara efter kvinnor. Det blir sedan upp till namnberedningen att leva upp till löftet.

Kulturförvaltningen skriver i en rapport att det kommer att ta tid innan gatunamnen återspeglar ett modernt Göteborg. Men nu finns det enligt författarna fler framträdande kvinnor och personer med annan bakgrund än svensk i samhällslivet. Därför tror förvaltningen att namngivningen på sikt kommer att bli mer jämställd.

Här kan du läsa mer om gator uppkallade efter män och kvinnor.

Anders