Gamla Ollonborren blir moderna Myrtuvan

Text:

I ett mejl till Språktidningen berättar en läsare att konferensrummet Snipan på arbetsplatsen snart är historia. Snipa, ett ord belagt sedan 1815 med betydelsen ’liten båt som är spetsig i båda ändar’, har nämligen blivit lite för likt betydligt färskare snippa. För att undvika eventuell förlägenhet har arbetsplatsen därför beslutat att Snipan ska få ett nytt namn.

Möjligen är det liknande associationer som är orsaken till ett namnbyte i Trollhättan. Förskolan Ollonborren byter vid årsskiftet namn till Myrtuvan. TTELA skriver att skälet är att förskolan anser att Ollonborren ”betraktas som gammalt och inte naturligt för barnen”. På kommunens hemsida uppges det att bytet är ett led ”i ett förändringsarbete som sker på skolan”:

Det var efter ett projekt med syfte att öka barnens möjligheter till lärande utifrån bargruppssammansättning, pegagoger och miljöer, som frågan om namnbyte aktualiserades. Myrtuvan är kopplat till förskolans adress och geografiska plats.

Namnen på förskolans avdelningar blir Solen, Månen, Stjärnan och Regnbågen. På kommunens webbplats finns dock alltjämt spår av gamla Ollonborren:

Våra mål på förskolan Myrtuvan är att barn och vuxna skall känna sig trygga och tycka att det är roligt att vara på förskolan Ollonborren.

GT spekulerar dock i en ledare om bytet från Ollonborren till Myrtuvan i själva verket sker av samma skäl som Snipan blir historia:

Förskolan Ollonborren i Sylte ska byta namn. Det nuvarande anses vara för gammaldags och ”inte naturligt för barnen”. Det nya namnet blir Myrtuvan. Varför det är mer naturligt för barnen framgår inte. Och vi vågar inte ens gissa…

Anders