Från betalskugga till utsmarta – här är årets nyordslista!

Text:

Språktidningen och Språkrådet presenterar i dag årets nyordslista. Den börjar med betalskugga och slutar med utsmarta. Däremellan finns ytterligare 38 färskingar i det svenska språket som bjudkaffe, embrejsa, fäbodifiering, hikikomori, löpsedelsteater, selfie och twerka.

Nyordslistan innehåller ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i svenskan under det gångna året. För första gången har Språkrådet och Språktidningen sammanställt listan tillsammans.

Många nyord är kopplade till nyhetshändelser och trender – som hästlasagne och 5:2-diet. Där finns också kreativa ordbildningar som klicktivism och nätvandra.

Här hittar du hela nyordslistan.

Här hittar du Språktidningens pressmeddelande om nyordslistan.