Fler stavfel efter tysk språkreform

Text:

En modern stavning präglad av logik och enighet. Så argumenterade många förespråkare för den stavningsreform som infördes i Tyskland 1996. Men grundskoleeleverna verkar inte hålla med. Andelen stavfel har fördubblats sedan reformen infördes, skriver Die Welt.

År 1996 lanserades en stavningsreform som i kritikernas ögon kännetecknades av bristande logik och dålig smak. De sågade bland annat införandet av trippeltecknade konsonanter (Schwimmmeisterschaft (’simmästerskap’) i stället för Schwimmeisterschaft), särskrivning av tidigare sammansatta ord (Krieg führend (’krigförande’) i stället för kriegführend) och att i vissa fall behålla dubbel-s (Straße respektive Gasse).

Författare, tidningar och politiker svarade för några av de mest högljudda protesterna. Med tiden har också allt fler stavningar som dömdes ut i och med 1996 års reform smugit sig tillbaka i ordböckerna.

En omfattande studie utförd av Forschungsgruppe Deutsche Sprache visar att antalet fel i grundskoleelevernas uppsatser har fördubblats sedan reformen infördes. Och de mest markanta ökningarna gäller just de områden som förändrades i reformen.

Då behövde en lärare i snitt läsa sex elevuppsatser för att någon skulle tagit fel på ß och ss. Nu har de felen skjutit i höjden. Detsamma gäller andelen fel som rör användning av stor eller liten bokstav och särskrivning eller ihopskrivning.

En studie av fjärdeklassarnas kunskaper signalerar också om allt större problem för eleverna. År 1972 hade den genomsnittliga fjärdeklassaren fel på 7 ord av 100. År 2002 hade antalet ökat till 12 av 100 och förra året till hela 17 av 100, rapporterar Die Welt.

Oavsett åsikter om stavningsreformen i sig står det klart att den i vilket fall som helst inte ledde till ökad enighet.

I Språktidningen 6/2009 skrev Gustav Korlén om den tyska språkreformen. Du hittar artikeln här.

Anders

Foto: Istockphoto