Finlitteratur ger utvecklad empatiförmåga

Text:

Den som läser skönlitteratur utvecklar sin förmåga till empati och förståelse för andra människor. Men vilken skönlitteratur som helst duger inte. Komplexa kritikerfavoriter har mer positiv inverkan än stereotypa bästsäljare. Det hävdar amerikanska forskare i en studie publicerad i Science.

Den som vill bidra till ett fungerande samhälle och på köpet vill utveckla förmågan till sociala relationer bör enligt forskarna läsa skönlitteratur av god kvalitet. Den slutsatsen drar de efter att ha studerat människors förmåga till empati med koppling till läsning.

Deltagarna delades in i fyra grupper. En grupp läste färsk skönlitteratur som nyligen nominerats till eller vunnit olika nationella utmärkelser, en annan grupp läste romaner plockade från Amazons bästsäljarlista, en tredje grupp läste artiklar hämtade från Smithsonian Magazine och en fjärde grupp läste ingenting alls.

Efter en stunds läsning fick deltagarna genomgå datoriserade empatitester. De tittade bland annat på fotografier av ögon och fick samtidigt beskriva vilka känslor personerna på bilderna visade.

Den deltagargrupp som läste kritikerfavoriterna visade klart större förståelse för personernas känslor. Forskarna anser därför att det är bevisat att läsningen ger empatin och den emotionella intelligensen en skjuts.

Skönlitteratur av god kvalitet kännetecknas enligt forskarna av att den utmanar läsaren. Därmed utlöser den psykologiska processer som är nödvändiga för att kunna identifiera sig med de känslor och upplevelser som skildras i böckerna. Bästsäljarlitteraturen anses inte ge samma effekt eftersom den kategoriseras som förutsägbar och full av stereotyper. Forskarna hävdar därför att bästsäljare snarast förstärker läsarens förväntningar i stället för att utmana dem. Den som enbart läser kioskvältare får därför inte samma psykologiska stimulans och inte heller samma empatiförmåga.

Anders