En behändig tysk kan ha amerikanskt ursprung

Text:

Länge har tyskans Handy (’mobiltelefon’) betraktats som ett engelskt ord som inte finns i engelskan. Men nu tycks det som att Handy ändå är ett inlånat ord. I Die Welt skildrar professor Hartmut Schmidt ordets historia och tänkbara ursprung.

Sprayer (’taggare, graffitimålare’), Showmaster (’programledare i tv’) och Fotoshooting (’fotosession’) är exempel på en typ av anglicismer som finns i det tyska språket. Orden är bildade till engelska lånord, men har i tyskan fått en betydelse som i många fall gör dem obegripliga för engelsktalande.

En annan uppfinning som länge tros ha varit tysk är Handy, ett ord som både ser ut och uttalas som ett engelskt ord, men som inte heller är begripligt för en engelsktalande.

Ordet Handy sägs ha myntats år 1988 av en posttjänsteman som förmodligen tyckte att den tidens jättemobiltelefoner ändå verkade rätt handlich (’behändig, lätthanterlig’). I själva verket, skriver Hartmut Schmidt, finns det dock mycket som talar för att Handy är ett engelskt lånord.

Den amerikanska tillverkaren Motorola lanserade under andra världskriget en handie-talkie, en lättare och smidigare variant av en walkie-talkie. Den användes av amerikanska trupper under kriget, och användes senare också av de trupper som stationerades i Tyskland efter krigsslutet.

De avgörande beläggen saknas, men Hartmut Schmidt skriver att det är troligt att det behändiga kommunikationssystemet ibland kan ha kallats bara handie. Därifrån är steget inte långt till Handy, en apparat som också fungerar som bärbar kommunikationsutrustning.

Även om det 1988 alltjämt krävdes viss ansträngning för att kånka runt på en Handy var det också en egenskap som delades med handie-talkien. Den första modellen, som lanserades 1940, vägde med batterier drygt två kilo. Men jämfört med walkie-talkien var den närmast en teknisk situation. Vid den här tiden bestod bärbar kommunikationsutrustning ofta av en apparat som bars av en soldat i ryggsäcken, medan en annan soldat plockade fram luren och skötte själva samtalet.

Anders