Fyra av tio svenskar väljer engelska i Danmark

Text:

Öresundsbron ökade utbytet mellan Sverige och Danmark. Men bron tycks inte ha fått språkförståelsen att förbättras. Tvärtom. Nio av tio skånska gymnasieelever anser att danskan är svår att förstå. Och fyra av tio väljer att prata engelska när de reser över sundet, skriver Sydsvenskan.

Mari Bacquin och Robert Zola Christensen, språkforskare vid Lunds universitet, har undersökt språkförståelsen på bägge sidor sundet. I studien deltog totalt 446 gymnasieelever från skolor i Malmö och Köpenhamn.

Svenskarna besöker Danmark oftare än danskarna besöker Sverige. Svenskarna är också mer intresserade av att arbeta, leva och plugga i grannlandet. Men det är även svenskarna som har det tuffast med grannspråket. Hela 89 procent tycker att det är svårt att förstå danska. På besök i Danmark väljer därför 42 procent att använda engelska.

När danskarna tar en tur över sundet är det bara 13 procent som föredrar engelska. Av de tillfrågade gymnasieeleverna uppger 42 procent att det är svårt att förstå svenska.

Robert Zola Christensen och Mari Bacquin anser att 2010-talet kan gå till historien som det årtionde då svenskar och danskar slutade att förstå varandra. Trots bron har kontaktytorna, som tv-program, blivit färre. Robert Zola Christensen säger i Sydsvenskan att en attitydförändring skulle kunna förbättra situationen:

Vi måste skala bort det normativa tänkandet om hur det ”borde” vara och börja se danskan som ett främmande språk – men ett språk som är lätt att lära sig.

Mari Bacquin och Robert Zola Christensen chattade även med Sydsvenskans läsare – om bland annat dialekter, grammatik och lånord.

Anders