Så funkar klarspråk i Boden

Text:

I juni klubbade Torsby kommun en klarspråksutbildning för över 200 anställda. Redan innan kommunen börjat kika efter tänkbara utbildare hade ett lämmeltåg av nyfikna språkkonsulter hört av sig till kommunen för att erbjuda sina tjänster. Målet med utbildningen är, enligt informationsstrategen Annette Lauritzen Karlsson, att Torsby kommun ska bli ”känd för att skriva ett bra och begripligt språk”.

Hur kan då rekommendationerna till de kommunanställda se ut? I Språktidningens postbox landade för ett tag sedan Språkboken, en handbok som används i Bodens kommun. Den innehåller riktlinjer och tips till de kommunanställda som skriver till invånarna. Utgångspunkten är språklagen och språket som demokratiskt redskap. Medarbetarna uppmanas att använda klarspråk i stället för kanslisvenska:

En viktig del i hur kommunen uppfattas är genom det språk vi använder. Vi vill att Bodens kommun ska uppfattas som en kommun som är enkel och öppen och nära både bodensare och besökare. Ett tydligt och enkelt språk är viktigt även för tillgänglighet, demokrati och rättssäkerhet.

Medarbetarna får rådet att skriva journalistiskt – att börja med det viktigaste, att skriva kort och gärna använda mellanrubriker och att bara ta med den information som är nödvändig för mottagaren. De ska också använda ord som mottagarna förstår, förklara termer och begrepp som behöver användas, skriva informativa rubriker (hellre Det finns fler böcker på biblioteket nästa år än Bibliotekverksamhetens utveckling) och vara så personliga som det går.

Språkboken omfattar också många konkreta råd. Boden väljer ska före skall, allvarlig före graverande, kvitto före verifikation och begränsning före restriktion. Medarbetarna får även beskedet att pronomenet hen kan användas ”för att undvika upprepningar av han/hon i texter där vi inte vet kön eller vill omfatta bägge könen”.

Ett argument som användes för klarspråkssatsningen i Torsby var att otydligt formulerade brev och skrivelser från kommunen skapade onödigt arbete för de anställda. Att skriva klarspråk blir därmed ekonomiskt fördelaktigt. Samma argument återkommer även i Språkboken:

Tänk på att ett brev som skickas samtidigt till många och är oklart formulerat kan blockera både dig och framförallt kommunens televäxel. Det lönar sig dubbelt att skriva klart.

Här kan du läsa om klarspråkssatsningen i Torsby.

Anders