En fråga om ogooglebar

Text:

Just nu kan du ta ställning till om du tror att ordet ogooglebar kommer att överleva. Hittills uppger en klar majoritet av dem som deltagit i omröstningen att nyordet har en framtid i svenskan. Men varför ogooglebar och inte ogoogelbar? Rune är en av de läsare som ifrågasatt stavningen:

Ni frågar om ogooglebar kommer att finnas kvar. Varför ogooglebar och inte ogoogelbar som jag tycker låter mer ”svenskt” språkmässigt?

Svaret är att stavningen ogooglebar var den som togs upp i Språkrådets nyordslista som publicerades i Språktidningen 1/2013, och det var också den stavningen som var belagd innan det började storma kring ordet. I samband med att Google agerade för en ändrad definition och debatten om påtryckningarna mot Språkrådet tog fart fanns det också en hel del som ansåg att ogoogelbar eller ogooglingsbar skulle passa bättre in i svenskan. Nationalencyklopedin tog exempelvis upp även ogooglingsbar.

Om ordet överlever återstår det att se vilken form som blir den dominerande. Men det är, som Rune skriver, fullt tänkbart att ogoogelbar blir vinnaren. Visserligen minskar en sådan stavning den direkta kopplingen till Googles sökmotor, men den understryker samtidigt att det handlar om ett degenererat varumärke.

Även Språkrådet har fått frågor om stavningen av ogooglebar. Du kan läsa mer om Språkrådets syn på vilken form som är lämpligast här.

Anders