Lättare att läsa och skriva med lärplatta

Text:

Med en surfplatta i skolan lär sig svenska elever att läsa och skriva med bättre resultat. Barnen läser inte bara snabbare. De skriver längre och mer strukturerade texter. Det visar en studie från Örebro universitet under ledning av professor Åke Grönlund publicerad i Computers & Education.

Metoden att använda en surfplatta – som i skolan går under namnet lärplatta – i undervisningen har använts i fyra klasser i skolor i Sollentuna. Tanken bakom är att utvecklingen går snabbare än den tid det tar att lära sig att skriva bokstäver. Lärplattan ger en snabbare väg till att kunna uttrycka sig i skrift. Med hjälp av talsyntes kan barnen kontrollera om de stavar rätt.

Det nya arbetssättet har enligt studien flera fördelar. Eleverna lär sig att läsa snabbare. Texterna de skriver blir längre, bättre formulerade och bättre strukturerade. En elev skrev en berättelse på hela 2 300 ord, vilket är mycket för en förstaklassare.

Texterna publiceras på en webbplats som hela klassen har tillgång till. Där kan eleverna kommentera varandras texter och redigera dem efter synpunkter från klasskamrater och lärare. Detta leder i sin tur till ökat självförtroende när det gäller att läsa och skriva – eleverna får nämligen en bättre uppfattning om hur andra läser deras texter. Samarbetet blir en sporre för barnen. Många väljer också att skriva med läsaren i åtanke – texten kan till exempel vara en gåta som ska lösas.

Att använda lärplattan kräver inte alls samma motoriska färdigheter som att skriva för hand. Det gör att den motoriska utvecklingen inte påverkar förmågan att formulera sig.

Åke Grönlund anser inte att elever ska sluta att lära sig skriva för hand. Den stora skillnaden jämfört med traditionella inlärningsmetoder är att lärplattan kommer i första hand.

Anders