Flerspråkiga barn har bättre arbetsminne

Text:

Flerspråkiga barn har ett bättre arbetsminne än barn som växer upp med bara ett språk. Det vassare arbetsminnet gör att flerspråkiga barn generellt har lättare för huvudräkning och läsförståelse. Det visar en forskarstudie utförd vid spanska och kanadensiska universitet. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology.

Arbetsminnet är förmågan att under kort tid behålla och hantera information. Ett gott arbetsminne kan kännetecknas av att kunna hålla i många informationstrådar samtidigt. Ett sådant exempel kan vara huvudräkning. Den som till exempel kommer ihåg flera olika tal och samtidigt kan räkna ut summan av dem har sannolikt ett välfungerande arbetsminne.

Ett gott arbetsminne kan bereda vägen för akademiska framgångar. Arbetsminnet är nämligen viktigt vid exempelvis språkinlärning och problemlösning.

Flerspråkiga barn har, enligt den spansk-kanadensiska studien, ett vassare arbetsminne än enspråkiga barn. Ju knepigare uppgiften är, desto större är de flerspråkiga barnens övertag.

I studien deltog barn mellan 5 och 7 år, en tid som är viktig för utvecklingen av arbetsminnet. I olika moment testades barnens minneskapacitet. Det handlade bland annat om att identifiera och komma ihåg vilka objekt och i vilken ordning dessa dök upp på en skärm. De flerspråkiga barnen var inte bara bättre på att utföra dessa uppgifter, utan hindrades dessutom i mindre utsträckning än enspråkiga barn när olika störande moment infördes.

Anders