Årets populäraste nyord: järnrörspolitiker, zlatanera, henifiera och gubbploga

Text:

Med 24 procent av rösterna utsåg Språktidningens läsare järnrörspolitiker till Årets nyord. Men det var jämnt. Zlatanera, gubbploga och henifiera fick också många röster.

I samband med omröstningen försökte vi hitta några av de personer som först använde orden i skrift. Hade de myntat ordet på egen hand? Eller hört det användas i något sammanhang?

Järnrörspolitiker dyker upp på nätet i en artikelkommentar på Arbetets webbplats den 15 november 2012. Dagen därpå används ordet i en artikel av Lars Åberg i Göteborgs-Posten:

Det finns mycket gott att säga om generella åtgärder, särskilt när de knyts till rättigheter och välfärd. Likabehandlingen hör till det som skiljer demokraten från fundamentalisten och järnrörspolitikern. Däremot är det inte säkert att den hyggliga svenska traditionen med breda upplysningskampanjer fungerar lika bra när samhället på nytt skiktas och fragmenteras.

Lars Åberg berättar att han såg järnrörspolitiker som en ganska naturlig sammansättning. Även om han inte hört ordet tidigare låg det nära till hands.

Järnrörspolitiker används som benämning på de tre sverigedemokrater som, efter att en sen festnatt på Kungsgatan i Stockholm ha använt rasistiska och sexistiska förolämpningar mot meningsmotståndare, plockade till sig rör av metall som skulle kunna användas till försvar i händelse av ytterligare bråk.

På samma sätt som Mona Sahlin förknippades med Toblerone under hela hennes politiska karriär kommer de tre sverigedemokraterna också att alltid förknippas med järnrörsskandalen. Det som talar för att nyordet har goda möjligheter att överleva är att det börjat användas på andra företeelser kopplade till Sverigedemokraterna eller närstående rörelser. Det talas nämligen inte bara om järnrörsgänget, järnrörsnatten och järnrörsskandalen, utan även om järnrörssajter, järnrörsargument och järnrörspolitik.

Gubbploga användes för första gången i Arbetarbladet den 11 december 2012. Jenny Wennberg, tidningens politiska redaktör, skriver i en ledare att det finns ett jämställdhetsperspektiv på snöröjning. En studie från Karlskoga kommun visade nämligen att det fanns samhällsekonomiska vinster att göra på att ge högre prioritet åt snöröjning till förskolor än åt mansdominerade arbetsplatser.

Jenny Wennberg berättar att hon sökte efter en rubrik som var kort och slagkraftig och dessutom sade något om ämnet som lockade till läsning. Så kom hon på gubbplogat.

Zlatanera dyker upp i svenskan för första gången den 4 oktober 2012 i Språktidningens blogg. Aftonbladet har då rapporterat att zlataner används som ett verb i Frankrike. I blogginlägget översätts zlataner till ’zlatanera, att göra en Zlatan’.

Första belägget för ordet henifiera återfinns i ett blogginlägg pulibcerat den 25 augusti 2012. Skribenten undrar om det är dags att henifiera bokstaveringsalfabetet, antingen genom att börja använda både mans- och kvinnonamn eller enbart använda namn som kan användas av bägge könen.

I betydelsen ’byta ut alla han och hon mot hen’ är Dagens Media först med en noslängd. På förmiddagen den 12 september 2012 publiceras en artikel med rubriken Han henifierar Dn.se. Den handlar om frilansjournalisten Oivvio Polite, som på dhen.se skapat en spegelsajt av dn.se. Den henifierade versionen är en reaktion på att Dagens Nyheters ledning nyligen avrått från att avråda pronomenet hen eftersom det kan uppfattas som ”ett queerpolitiskt ställningstagande”. Senare samma dag används henifiera på flera andra webbplatser.

Känner du till tidigare belägg för något av nyorden? Kommentera gärna!

Anders