Sanningen om företagen döljer sig mellan raderna

Text:

Företag misslyckas ibland. Prognoser kan gå åt pipan, försäljningen dyka, priserna falla, intresset rasa med mera. Men hur skildras dessa misslyckanden i företagens finansiella rapporter? Det undersöker Niklas Sandell och Peter Svensson, båda forskare i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i projektet Årsredovisningens språk.

I tidskriften Balans berättar Niklas Sandell och Peter Svensson om några av resultaten. Det handlar om accounts, de avsnitt i årsredovisningen där företagen berättar om vad som gått snett. Detta kan ske på många olika sätt.

En vanlig metod är bortförklaring. Företaget medger här att en händelse hade negativ inverkan, men friskriver sig samtidigt från ansvar för denna. I dag är det, skriver Niklas Sandell och Peter Svensson, ofta finanskrisen som får agera syndabock. Här är det alltså ett diffust fenomen som får skulden för ett misslyckande, medan företagsledningen skildrar situationen som att den saknar möjligheter att påverka marknaden.

Vid rättfärdigande tar ledningen ansvar för en händelse, men hävdar däremot att den inte haft negativ effekt. Även om resultatkurvan pekar nedåt kan ledningen skriva att detta var väntat. En torr ton antyder att den inte överraskats och har full kontroll över situationen.

Omfokusering innebär att fokus flyttas från något negativt (som en besvärande situation i nuläget) till något positivt (som en förväntad förbättring i framtiden).

När företagsledningen närmast pudlar efter ett misslyckande handlar det om ett medgivande. Här sker inget försök att dölja att något inte gått som förväntat samt att styrelsen kan lastas för detta. Men vid situationer där ledningen anar att kritiken är oundviklig är medgivandet ett sätt att förekomma den och ta kontroll över situationen.

Vag och otydlig är mystifieringen. Här tycks avsikten snarare vara att förvirra läsaren än att förklara en händelse. Som exempel ger Niklas Sandell och Peter Svensson ett utdrag ur en finansiell rapport:

Den ändrade leveransmixen, med större andel offshoreresurser, leder till lägre genomsnittspris per enhet. Samtidigt sjunker genomsnittskostnaden per enhet. Kostnaderna minskar något snabbare än bruttomarginalen i den underliggande verksamheten.

Årsrapporten är alltså inte enbart siffror. Ibland, skriver forskarna, kan det viktigaste stå att läsa mellan raderna.

Anders