Fett typsnitt säger mer

Text:

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”1688″,”attributes”:{”alt”:””,”attributes”:” media-image ”,”class”:”media-image”,”title”:””,”typeof”:”foaf:Image”,”wysiwyg”:”1″}}]]

Fat Fonts är typsnitt som fungerar som diagram. En siffras numeriska värde återspeglas nämligen av hur mycket trycksvärta den kräver. Bakom projektet står forskare vid universitetet i Calgary.

Tanken bakom de nya typsnitten är att de ska göra information mer lättillgänglig. Detta sker genom att proportionellt förena det numeriska värdet med siffrans yta.

När siffrorna hamnar bredvid varandra i en tabell blir skillnaderna uppenbara. Ju högre numeriskt värde, desto mer trycksvärta. Siffran 4 kräver till exempel fyra gånger så mycket trycksvärta som siffran 1, medan siffran 8 behöver åtta gånger mer trycksvärta än 1.

Ett av de tänkta användningsområdena för Fat Fonts är forskningspresentationer. Typsnitten gör det bland annat möjligt att på håll bilda sig en uppfattning om innehållet.

Anders