Fira bokstaven þ!

Text:

Bokstaven þ blir myndig i morgon! Då firas bokstaven under den internationella þorn-dagen. På lördagen är det nämligen arton år sedan þ blev den tjugosjunde latinska bokstaven i Unicode-alfabetet. Bokstavens ursprung går dock tillbaka ända till anglosaxiska och nordiska runrader.

Den 9 juni 1994 togs bokstaven þ upp i Unicode-alfabetet. Unicode är ett system som gör det möjligt för datorer att hantera text skriven text på språk från hela världen. Systemet omfattar i dag över 100 000 skrivtecken.

För arton år sedan var det inte självklart att þ skulle få ett sådant erkännande. En som var drivande i kampen var docenten Baldur Sigurðsson. En annan var lingvisten Michael Everson, som också har en blogg tillägnad bokstaven þ.

I dag används bokstaven enbart i isländska, där den förekommer som ett tonlöst läspljud initialt (þing ’ting’) och i sammansättningar (alþingi ’alltinget’). Þ är det isländska alfabetets trettionde bokstav. En genomsnittlig isländsk text innehåller 1,59 procent þ. Vanligaste bokstäverna är a, r, i, n och e.

Under medeltiden användes þ i flera germanska språk. I isländskan finns bokstaven belagd sedan 1100-talet.

Þ användes i runrader både på de brittiska öarna och i Norden. Där kallades bokstaven just þorn, medan den här gick under namnet þurs. Detta antyder att engelskan påverkade när þorn så småningom började användas i norskans och isländskans latinska alfabeten.

Anders