Därför lämnar Lena Ekberg Språkrådet

Text:

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”1515″,”attributes”:{”alt”:””,”attributes”:” media-image ”,”class”:”media-image”,”title”:””,”typeof”:”foaf:Image”,”wysiwyg”:”1″}}]]

Lena Ekberg lämnar uppdraget som chef för Språkrådet. Tvisten som utlöst beslutet är oenighet om Språkrådets webbplats, som inte längre får vara självständig utan ska inordnas under Institutet för språk och folkminnens webbplats. Men i grunden handlar konflikten om Språkrådets ställning.

– Vårt varumärke är ett inarbetat begrepp och vi är jätterädda om det. Det är viktigt att vi även i fortsättningen kan vara en tydlig röst i språksamhället. Då måste vi synas och försöka ta den platsen. Där är webben ett viktigt redskap, säger Lena Ekberg.

I stället för självständiga webbplatser ska samtliga delar av Institutet för språk och folkminnen, Sofi, samlas under en övergripande webbplats. Syftet är att myndigheten ska framstå som enad, och att Språkrådet inte längre utåt ska kunna betraktas som en myndighet i myndigheten.

Språkrådet blev en del av Sofi år 2006. Myndighetens olika avdelningar finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå.

Språkrådet har den i dag i särklass mest besökta hemsidan av dessa. Webbplatsen är liksom Språkrådets närvaro på Facebook och Twitter ett sätt att dagligen kommentera och följa de språkfrågor som diskuteras i samhället.

– Vi vill ha maximal synlighet för att nå ut och därmed kunna värna om den svenska språkvården, säger Lena Ekberg.

Det är alltså inte bara oenigheten om webbplatsen som fått Lena Ekberg att ta beslutet att säga upp sig. Hon efterlyser också en debatt om Språkrådets ställning inom Sofi. Som Sveriges officiella språkvårdsorgan anser Lena Ekberg att det är nödvändigt att Språkrådet kan agera självständigt och effektivt.

– Detta är ett myndighetsbeslut och det får man respektera. Men det har inte gjorts någon analys av konsekvenserna och det är beklagligt. Om vår webbplats försvinner och våra sidor underordnas institutets webbplats riskerar det att underminera vår verksamhet och synlighet. Vi måste även i fortsättningen få synas i alla sammanhang med vårt eget namn, säger hon.

Lena Ekberg slutar som chef på Språkrådet i juni, ett drygt halvår innan hennes förordnande löper ut. Hon kommer då att återgå till sin tjänst som professor i nordiska språk vid Lunds universitet.

Anders

Foto: Linda Forsell