Elektrisk stimulering kan lindra dyslexi

Text:

Personer med dyslexi kan bli hjälpta av elektrisk stimulering av hjärnan. Det menar forskare i neurovetenskap vid Université de Genève i Schweiz.

Den som har dyslexi har grundläggande brister i den fonologiska utvecklingen – alltså svårigheter att dela upp ord i fonem, språkljud, och matcha dessa mot skrivna bokstäver. De här fonologiska bristerna hör samman med förändringar i hörselbarken. Där har forskarna hittat ett samband mellan svängningar i en viss frekvens, 30 hertz, och förmågan att bearbeta de språkljud som är väsentliga för att avkoda skrift.

I en studie har 15 vuxna personer med dyslexi och 15 utan dyslexi fått yttre elektrisk stimulering i just den frekvensen under 20 minuter. Omedelbart efteråt kunde forskarna se en förbättrad läsförmåga hos dyslexigruppen.

Foto: Pixabay