Bakgrund till Sveriges näst största språk

Om arabiska av Andreas Hallberg (Göteborgs universitet)

Text:

Bild: Istockphoto

Inom loppet av några få årtionden gick arabiskan från att vara en språkspillra till det näst ­vanligaste moders­målet i Sverige. En period av omfattande migration från arabisktalande länder gjorde så småningom avtryck i stadsbilden. I storstäderna blev det på sina håll genom skyltning och marknadsföring uppen­bart att arabiska blivit ett stort minoritetsspråk.

Om arabiska av Andreas Hallberg (Göteborgs universitet)

I Om arabiska skissar Andreas Hallberg, forskare i arabiska vid Göteborgs universitet, en ­språkvetenskaplig bakgrund. Han behandlar bland annat typiska drag i uttalet, skriftens huvudlinjer och grammatikens grunder. Han beskriver även skillnaderna mellan dialekter och standardarabiska – en språkform som många arabisktalande behövt lära sig som andraspråk.
Det här är inte en lärobok. I stället vill Andreas Hallberg sprida kunskap om ett språk som sannolikt talas av en bra bit över 200 000 männi­skor i Sverige. För den som vill att arabiskan inte ska kännas så främmande är detta en ut­märkt bok att börja med.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.