Uppförande och moral

Så kom VANDEL in i den politiska debatten.

Text:

Bild: Istockphoto

Det ålderdomliga skriftspråksordet vandel har fått viss uppmärksamhet sedan det dök upp i den nya regeringens och Sverigedemokraternas Tidöavtal. Bristande vandel är där ett nyckelord i regelverket kring utvisning av utländska medborgare. Vandel förekommer på elva ställen i avsnittet ”Direktiv samarbetsprojekt Migration och integration”.

Under medeltiden togs det här ordet in i svenskan och våra grannspråk från det tyska språkområdet. Länge hade det betydelser som ’gottgörelse, vederlag, ersättning’ och ’köpenskap, affärsverksamhet’ men också ’görande och låtande (i umgänge med andra)’. Ganska tidigt började det användas med betydelser som ’leverne’ och den just nu aktuella betydelsen ’uppförande, levnadssätt i moraliskt och sedligt hänseende’. Ofta har ordet förekommit tillsammans med moraliskt värderande attribut: hedrande, ostrafflig, oförvitlig, ärefull eller tvivelaktig, lösaktig, sedeslös, syndig.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.