Totalt sammanbrott

Sportjournalister gillar DEBACLE.

Text:

Bild: Istockphoto

Någon gång i mitten av 1800-talet togs debacle, ‘misslyckande, fiasko, allvarligt nederlag; sammanbrott, skräll’ in från franskan, och det har på senare tid varit något av ett favoritord i sportjournalisternas språk. Till en början hade det n-genus; i Post- och Inrikes Tidningar 1887 talades det om ”en debacle, till hvilken de erfarnaste besökarne af parisbörsen blott känna få motstycken”. Länge vacklade debacle mellan n- och t-genus, men t-genus är numera vanligast.

Ordet fick ganska tidigt försvenskad stavning debakel, debaklet, som inte tagits upp i exempelvis Svenska Akademiens ordböcker, men dyker upp då och då. Tysk stavning är sedan länge Debakel.

Det franska grundordet débâcle betyder ’islossning; vild flykt; sammanstörtning; krasch’ och är bildat till verbet débâcler, ’släppa lös, öppna; göra fri från is’. Det enkla verbet bâcler betyder ’spärra, stänga’ och kan föras tillbaka på latinets baculum, ’käpp, stav’. Bland ordsläktingarna kan nämnas bacill, baguette, imbecill och det ursprungligen grekiska bakterie.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.