Svåra prövningar väntar våra nyord

Text: Patrik Hadenius

Jag har en bok hemma om programmeringsspråket Algol. Boken är från 1969. Det är en lärobok, och den är ungefär lika fin och rolig som andra programmeringsböcker. Den handlar om ett språk som jag knappast kommer att använda (…kommer jag över huvud taget att programmera mer i mitt liv?). Ändå har jag sparat boken.

Boken om Algol innehåller nämligen en fullständigt underbar kommentar i inledningen. Författarna Torgil Ekman och Carl-Erik Fröberg skriver: ”Ordet dator har föreslagits som alternativ till ordet datamaskin. Vår entusiasm för denna nybildning är måttlig och t.v. förhåller vi oss avvaktande.”

Boken skrevs helt tydligt i den brytningstid när ordet datamaskin var på väg att ersättas av dator. I en artikel på sidan 52 berättar Simon Winter bland annat historien om hur ordet dator uppfanns i Sverige.

Det är inte ofta man kan följa ett ords tillblivelse och etablering så tydligt som just när det gäller dator. De flesta nya ord dör – de fastnar aldrig i språket – och de få ord som överlever kommer ofta från en dimmig, muntlig och odokumenterad dåtid.

Därför sparar jag min Algolbok, med ögonblicksbilden av vad ett ord måste utstå för att kunna leva vidare.