Språk är en dörröppnare

Text: Anders Svensson

Den brittiska författaren Daniel Tammet är känd som superbegåvningen som lärde sig isländska på en vecka. Men han har också Aspergers syndrom. I flera självbiografiska böcker skildrar Daniel Tammet hur han som liten försökte få ordning på en tillvaro som kändes främmande och obegriplig.

Hans tillflykt blev språken. När han började läsa franska öppnades nya dörrar. Han kunde likt en kameleont smälta in i en annan värld och utveckla andra sidor hos sig själv. Daniel Tammet kände sig inte längre fastnaglad i den identitet han hade som engelsktalande. Franskan, isländskan och alla andra språk han lärt sig gav honom förutsättningar att utforska den egna personlighetens möjligheter.

Nu talas det ännu en gång om en kris för utbildningen i moderna språk i den svenska skolan. Intresset för att läsa språk som tyska och franska minskar. Allt oftare hörs argumentet att engelska är det enda språket som är värt att lära sig.

Och det är förstås viktigt att lära sig engelska. Den som behärskar det språket kan klara sig i en ganska stor del av världen. Men att vara duktig på engelska innebär inte att kunskaper i andra språk är överflödiga. Tvärtom. Fler språk ger tillgång till nya kulturer, nya bekantskaper och nya kunskaper.

För den som ändå inte låter sig övertygas presenterar Christina Rosén ännu fler argument i en debattartikel på sidan 76. Hon konstaterar bland annat att språkkunskaper är en konkurrensfördel – den som talar flera språk blir attraktivare på arbetsmarknaden. Många svenska exportföretag går i dag miste om affärer på grund av bristande språkkunskaper.

Christina Rosén och Daniel Tammet sätter fingret på något väsentligt: det är aldrig bortkastad tid att lära sig ett språk. Varje språk ger en nyckel till en värld som väntar på att upptäckas, men också chansen att lära sig något om sig själv.

Läs mer om Daniel Tammet här.

Har du synpunkter på tidningen? Mejla mig på anders@spraktidningen.se.