Smittsam spridning

Influensa kom till svenskan via italienskan.

Text: Bo Bergman

Förr i världen sökte inte bara astrologer, utan även läkare orsakerna till sjukdomar och andra plågoris i stjärnornas ställning. Man hävdade att en utströmning från himlakropparna var upphov till epidemier, och man trodde att sjukdomar drabbar människorna genom ”himmelens onda inverkan”.

Influensa och influensaliknande förkylningssjukdomar har genom tiderna kallats bland annat ryska snuvan, Petersburgssnuvan, spanska sjukan, gripp(e), flunsa, fluss, blixtkatarr, katarralfeber, snuvfeber, Fru Elsa och influgigamensk.

För den smittsamma virusinfektionen används numera vanligen influensa, länge stavat med z på italienskt vis, belagt i svenskan åtminstone sedan 1781.

Influenza har grundbetydelsen ’inströmning, inflytande, inverkan’, och började tidigt användas om olika epidemier: influenza di catarro, influenza di febbre scarlattina. Ordet fick därefter betydelser som ’smitta, farsot, sjukdomsutbrott’, och från 1743 blev influenza namnet på en specifik epidemisk virussjukdom, som började spridas i Europa.

Kring senaste sekelskiftet fick influensa inflytelserika ordsläktingar i influerare och influencer.

Bo Bergman är medarbetare på Sydsvenskan och författare.